Doelen

Doelen

Kennisplein Eindhoven streeft naar een samenleving waarin burgers in vrede met elkaar samenleven. Kennisplein Eindhoven wil met zijn projecten de volgende doelstellingen realiseren:

  • Talentontwikkeling van jongeren op het gebied van kunst, wetenschap, techniek en media.
  • Het vergroten van het zelfvertrouwen van jongeren.
  • Het aanpakken van leerachterstanden.
  • Omvorming van jongeren tot rolmodellen voor andere jongeren.
  • Vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen.
  • Het bundelen van krachten.
  • Het bevorderen van vrijwilligers in het onderwijs.
  • Het signaleren en benoemen van trends/veranderingen.
  • Het aanreiken van creatieve en innovatieve oplossingen voor de onderwijs- of opvoedingsproblematiek in de samenleving.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en actieve participatie van alle betrokkenen.

Heeft u interesse? Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
[contact-form-7 id="2311" title="Contact page"]