Bijles Engels

Bijles Engels

Engels is een verplicht vak voor de onderbouw. Bovendien is er geen verplichting om uren te verstrekken. Hiernaast is in de onderbouw van het voortgezet onderwijs is Engels de enige moderne vreemde taal met een mondiaal kerndoel. Sinds 2006 zijn deze acht kerndoelen van kracht. De kerndoelen zijn communicatief van aard, gebaseerd op het principe dat studenten in veel voorkomende situaties Engels kunnen spreken. Ook hebben ze geen uitspraken gedaan over het te bereiken controleniveau. SLO heeft namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de kerndoelen van het Engels uitgebreid uitgewerkt, waarbij wordt gestreefd naar aansluiting op het niveau van het ERK.

Leerlingen van het reguliere onderwijs kunnen last hebben van de overvolle klassen, waar te weinig ruimte is voor persoonlijke aandacht. Als de leerling een achterstand oploopt, zal deze moeilijk weer in te halen zijn. Daarom biedt Kennispoint bijles wiskunde, Nederlands en Engels aan leerlingen die met een eigen docent op eigen tempo door de stof heen gaat. Hier is wél tijd om in te gaan op moeilijke onderdelen en wordt aandacht besteed aan dat wat de leerling nodig heeft.

Heeft uw kind moeite met Engels? Plan direct uw GRATIS kennismakingsgesprek in!
[contact-form-7 id="2311" title="Contact page"]